Dobczyce. Mury zamku w wieczornym s³oñcu. Wiosna 1999

Progi zwalniające znikną z dobczyckich ulic

Dobczyce : Aktualności : Jedna wiadomość

1 kwietnia 2006
Progi zwalniające są urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowanym w przypadku konieczności ograniczenia prędkości pojazdów w określonym miejscu na drodze. Składają się z segmentów o profilu wypukłym, są wykonane z trwałego termoplastycznego materiału, cechującego się dużą twardością i wysokimi własnościami elastycznymi. Barwy: żółto - czarne z wbudowanymi elementami odblaskowymi. Urządzenia te wymuszają bezpieczną jazdę po ulicach, na których są zamontowane, ponieważ przejechanie ich z nadmierną prędkością (powyżej 20 km/h) grozi uszkodzeniem pojazdu

Na wniosek Rady Miejskiej Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zadecydował o natychmiastowym zaprzestaniu montowania progów zwalniających na wszystkich drogach gminnych. Progi dotychczas istniejące (m. in. na ulicy Witosa i ulicy Lubomirskich) zostaną zdemontowane najpóźniej do końca maja bieżącego roku.

Uzasadnieniem tej decyzji są wyniki eksperymentu w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu przeprowadzonego od 2 do 28 marca b.r. na ulicy Szkolnej. Okazało się, że ubytki w nawierzchni asfaltowej (tzw. "dziury") są od progów zwalniających znacznie tańsze w budowie i eksploatacji a ich skuteczność w zmniejszaniu prędkości pojazdów jest wielokrotnie większa. Urządzenia te bowiem (tzw. "dziury") działają na całej długości ulicy, na której są zainstalowane, podczas kiedy progi są skuteczne tylko w bezpośredniej bliskościmiejsca ich zainstalowania. Pracownicy Urzędu Gminy wielokrotnie obserwowali na ulicy Witosa mrożące krew w żyłach sytuacje polegające na tym, że kierujący rowerami gwałtownie hamowali tuż przed progiem a po jego przejechaniu równie gwałtownie przyśpieszali. Obydwa te manewry powodują poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie bez znaczenia są też względy ekologiczne: progi wykonane są z tworzyw sztucznych nie ulegających biodegenracji, natomiast ubytki nawierzchni (tzw. "dziury") z naturalnych surowców mineralnych oraz z powietrza. Ponadto tzw. "dziury" w sposób naturalny wypełniają się wodą deszczową a powstałe w ten sposób kałuże stanowią niszę ekologiczną dla wielu gatunków zwierząt, w szczególności dla komarów oraz endemicznego dobczyckiego płaza rzekotki koziorogiej, która już niebawem zostanie wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt obok orlika grubodziobego, strzebli przekopowej i innych zagrożonych gatunków.

Tyle oficjalnego uzasadnienia tej niecodziennej decyzji lokalnych władz. Chcący zachować anonimość radny ze Skrzynki poinformował nas jednak, że nie bez znaczenia są względy propagandowe: zarówno Burmistrz jak i większość radnych zamierzają ubiegać się o reelekcję w jesiennych wyborach samorządowych. Decyzja o likwidacji progów zwalniających jest zaledwie pierwszą z szeregu projektowanych uchwał, mających zjednać tym pracowitym i zatroskanym o dobro mieszkańców gminy osobom przychylność wyborców. Możemy być pewni, że przez kierowców i miłośników przyrody zostanie przyjęta z uznaniem na jakie zasługuje.

Powiadomił nas Marcin Bajer

Komentarze

Sprostowanie

Jak już wszyscy zdążyli się zapewne domyślić, powyższa wiadomość to żart z okazji Prima Aprilis. Progi niestety pozostaną, ale ponieważ w każdej bajce jest ziarnko prawdy, powstaje pytanie - co z dziurami w ulicy Szkolnej i w innych ulicach? Zima skończyła się już dawno a dziury rosną. Najwyraźniej wiosna w tym roku zaskoczyła drogowców.

A oto lista primaaprilisowych wiadomości z poprzednich lat:-- Marcin Bajer

konie hecy

ostatnio reżimowy portal dobczyce.pl podał następującą wiadomość:

''Przebudowa ulicy Szkolnej

W dniu 24 marca 2006 r. odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego dla Województwa Małopolskiego. W trakcie obrad członkowie Komitetu przyjęli listę rankingową wniosków złożonych o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dwóch Działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR): 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji. Regionalny Komitet Sterujący rekomendował na Zarząd Województwa Małopolskiego listę 31 projektów o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania 39 084 285,63 zł. Gmina i Miasto Dobczyce (koordynatorzy - Marek Mitko, Maria Kasperczyk) złożyła wniosek ?Przebudowa ulicy Szkolnej ? poprawa komunikacji ze Strefą Przemysłową w Dobczycach? 30 sierpnia 2005 roku. Możliwe dofinansowanie to 70% łącznie z dofinansowaniem ze środków Skarbu Państwa. Projekt złożony przez Gminę Dobczyce o zakładanym koszcie realizacji 1 387 000 zł, znajduje się na 15 miejscu listy rankingowej. Zajęta przez nasz projekt pozycja pozwala przyjąć, iż otrzymamy dofinansowanie. Ostateczną decyzje o dofinansowaniu projektów podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego, uwzględniając fakt że pula dostępnych środków dla małopolski wynosi: 22 848 206,13 zł."

Jak otrzymamy te pieniądze zniknie mój najmocniejszy argument za kupnem terenowego samochodu, jakoś to przeżyję :-)

-- Łukasz Bajer


Dodaj komentarz[ DrEaKmOrE - strona główna | copyright / prawa autorskie | zastrzeżenia prawne | prywatność ]

webmaster@tigana.pl