Dobczyce. Mury zamku w wieczornym s³oñcu. Wiosna 1999

Renowacja zabytkowej figury przy ul. Jagiellońskiej

Dobczyce : Aktualności : Jedna wiadomość

10 lutego 2002
Pochodząca z przełomu XVIII i XIX w. figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej przy ul. Jagiellońskiej zostanie poddana renowacji staraniem Społecznego Komitetu Opieki Nad Zabytkami Dobczyc. Pierwszy etap renowacji to odnowienie samej figury, która została wczoraj zdemontowana i przekazana do pracowni konserwatorskiej. W dalszej kolejności wyremontowana zostanie trzymetrowa kamienna kolumna będąca podstawą figury.
Powiadomił nas Marcin Bajer

Dodaj komentarz[ DrEaKmOrE - strona główna | copyright / prawa autorskie | zastrzeżenia prawne | prywatność ]

webmaster@tigana.pl