Ratujmy zabytki!

Dobczyce : Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Dobczyc

in English

3 maja 2006

W Muzeum PTTK w Dobczycach (Stare Miasto, Dom Kultu Pochówkowego na terenie Skansenu obok Zamku) otwarto wystawę "Aniołek im patronuje" dokumentująca ponad 5-letnią działalność Społecznego Komitetu Opieki Nad Zabytkami Dobczyc. Wystawa będzie czynna do końca września b.r.


Dobczyce, 2.XI.2005
INFORMACJA

Informujemy, że kwesta przeprowadzona w dniach 29.X. - 1.XI. b.r. przy cmentarzu na Jeleńcu oraz 1.XI. przy ulicy Garncarskiej przyniosła łączny dochód w wysokości 5212 zł oraz 1 dolar USA, 0,60 euro i 2 korony słowackie.

Dziękujemy darczyńcom a także kwestującym. Zebrane pieniądze zostaną w całości przeznaczone na renowację starych nagrobków. Zapraszamy za rok.

W imieniu komitetu - Elżbieta Kautsch

Dobczyce, 2.XI.2004
INFORMACJA

Informujemy, że kwesta przeprowadzona w dniach 31.X. i 1.XI. b.r. przy cmentarzu na Jeleńcu oraz 1.XI. przy ulicy Garncarskiej przyniosła w sumie kwotę 5621 zł oraz 6,5 euro. Zebrane pieniądze zostaną w całości przeznaczone na renowację starych nagrobków.

Kolejny raz społeczność dobczycka pokazało swoją wrażliwość i zaangażowanie. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom i Kwestarzom.

Społeczny Komitet Opieki Nad Zabytkami Dobczyc

Dobczyce, 4.XI.2003
INFORMACJA

1 i 2 listopada b.r. przy cmentarzu komunalnym na Jeleńcu przeprowadziliśmy zbiórkę pieniężną na odnowę zabytkowych nagrobków. Zebraliśmy kwotę 3324,34 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i trzydzieści cztery grosze) oraz 2 euro.

Wszystkim ofiarodawcom wyrażamy serdeczne podziękowanie za hojność i troskę o zabytki naszego miasta. Prosimy o dalsze wsparcie.


12 lipca 2003

W czasie Dni Dobczyc 2003 odbędzie się aukcja dzieł sztuki ofiarowanych przez artystów plastyków na rzecz Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Dobczyc. Cały dochód zostanie przeznaczony na odnowę dobczyckich zabytków. Od 14 lipca obrazy i rzeźby będące przedmiotem aukcji będzie można obejrzeć na wystawie w galerii MGOK przy ulicy Podgórskiej. Wernisaż wystawy - w poniedziałek 14 lipca o godzinie 19:00.

Oferty w licytacji można zgłaszać w czasie trwania wystawy, podając numer przedmiotu i oferowaną kwotę. Finał aukcji i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w niedzielę 20. lipca o godzinie 17:00 w MGOK.


Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Dobczyc powstał 17 stycznia 2001 roku. W ciągu ponad dwóch lat działalności udało nam się - dzięki hojności wspierających naszą misję ofiarodawców - odnowić:

Na renowację czekają kolejne zabytki na terenie Dobczyc. Prosimy o finansowe wsparcie dla naszych działań.

Numer konta, na które można dokonywać wpłat:
Komisja Opieki Nad Zabytkami
Bank Spółdzielczy w Dobczycach
09 8602 0000 0008 0000 0390 0009


Dobczyce, 7.XI.2002
INFORMACJA

1 i 2 listopada b.r. przy cmentarzu komunalnym na Jeleńcu przeprowadziliśmy zbiórkę pieniężną na odnowę zabytkowych nagrobków. Zebraliśmy kwotę 3145,89 zł (słownie: trzy tysiące sto czerdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz 1 USD i 2 euro.

Wszystkim ofiarodawcom wyrażamy serdeczne podziękowanie za hojność i troskę o zabytki naszego miasta. Prosimy o dalsze wsparcie.
fot. Marek Chorobik
4 kwietnia 2002

Szanowni Państwo!

W Dobczycach, w dzielnicy Łążek, w części zwanej "Przedniezdowie" - obecnie ul. Jagiellońska, znajduje się kamienna figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, zwana przez nas Matką Bożą "Jagiellońską". Usytuowana jest przy dawnym cmentarzu cholerycznym z XIX wieku, którego ślady widoczne były jeszcze w latach 50-tych minionego stulecia.

Figura pochodzi prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX wieku. Na kolumnie znajduje się napis: "Renov. A.D. 1856. 20 Apr." Figura z racji swojego wieku jest mocno nadgryziona zębem czasu. Została też uszkodzona podczas prac związanych z kanalizacją ul. Jagiellońskiej. Dlatego wymaga profesjonalnej renowacji.

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na obowiązek zachowania dla przyszłych pokoleń pamiątek takich, jak ta figura, pamiątek którymi się szczycimy, które są świadectwem wiary minionych pokoleń, a równocześnie dodają uroku krajobrazowi naszego miasta.

 • 12 lipca 2002 r. w "Dzienniku Polskim" ukazał się artykuł na temat renowacji tej figury (tytuł: Jak ratować zabytki).

 • Renowację zakończono zgodnie z planem, przed świętem Matki Boskiej Zielnej, tj. 15 sierpnia 2002 r.

 • 17 maja 2003 r. pod figurą odbyła się uroczysta majówka, na której modlono się w intencji sponsorów renowacji

 • Dobczyce, 8.XI.2001
  INFORMACJA

  1 listopada b.r. na cmentarzu komunalnym na Jeleńcu odbyła się zbiórka pieniężna na odnowę zabytkowych nagrobków. Zebrano kwotę 1794,80 zł (słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote, osiemdziesiąt groszy).

  Wszystkim ofiarodawcom wyrażamy serdeczne podziękowanie za hojność i troskę o zabytki naszego miasta. Prosimy o dalsze wsparcie.


  17 stycznia 2001

  Szanowni Państwo!

  Stary i często odwiedzany cmentarz na Jeleńcu posiada ponad 40 zabytkowych grobów, kryjących szczątki dawnych obywateli naszego miasta. Stan tych nagrobków wymaga natychmiastowych zabiegów renowacyjnych.

  Spróbujmy uratować przynajmniej część z nich. W tym celu założyliśmy społeczny komitet. Będziemy prosić o każdą, nawet najmniejszą pomoc.

  Na początku chcemy odrestaurować rzeźbę aniołka -- nagrobek Józia Dziamy z 1900 r. Zaczynamy od niego, gdyż z opuszczonych grobów ten wzbudza największą sympatię odwiedzających cmentarz.

  Liczymy na Waszą hojność! Społeczny Komitet:

  Marcin Bajer
  Władysław Brożek
  Marek Chorobik
  Elżbieta Kautsch
  Kazimierz Kowalski
  Mieczysław Stoch

  W czerwcu 2001 zakończono renowację aniołka - nagrobka Józia Dziamy. Aktualnie Komitet zbiera środki na odrestaurowanie kolejnych nagrobków na cmentarzu na Jeleńcu.


  Zdjęcia nagrobka przed renowacją:

  rzeźba aniołka - nagrobek Józia Dziamy na cmentarzu na Jeleńcu rzeźba aniołka - nagrobek Józia Dziamy na cmentarzu na Jeleńcu rzeźba aniołka - nagrobek Józia Dziamy na cmentarzu na Jeleńcu rzeźba aniołka - nagrobek Józia Dziamy na cmentarzu na Jeleńcu jeden z pomników na cmentarzu komunalnym na Jeleńcu jeden z pomników na cmentarzu komunalnym na Jeleńcu


  Zdjęcia nagrobka po renowacji:

  Aniołek - zabytkowy nagrobkek Józia Dziamy na cmentarzu Jeleniec w Dobczycach, po renowacji wykonanej staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Dobczyc Aniołek - zabytkowy nagrobkek Józia Dziamy na cmentarzu Jeleniec w Dobczycach, po renowacji wykonanej staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Dobczyc Aniołek - zabytkowy nagrobkek Józia Dziamy na cmentarzu Jeleniec w Dobczycach, po renowacji wykonanej staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Dobczyc Tablica nagrobna Józia Dziamy na cmentarzu Jeleniec w Dobczycach, po renowacji wykonanej staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Dobczyc


  Dodaj komentarz | Dodaj nitkę