Dobczyce. Mury zamku w wieczornym s³oñcu. Wiosna 1999

Wspomnienie o Kazimierzu Kowalskim

Dobczyce : Aktualności : Jedna wiadomość

11 sierpnia 2011

Pamięci Kazimierza Kowalskiego

9 sierpnia zmarł Kazimierz Kowalski, długoletni członek Oddziału PTTK w Dobczycach, przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami, Honorowy Kasztelan Zamku Dobczyckiego.

Śp. Kazimierz Kowalski urodził się 22 marca 1927 r. W 1944 r. ukończył Rzemieślniczą Szkołę Zawodową i rozpoczął naukę zawodu w tajnej garbarni Antoniego Tomonia, którą zakończył egzaminem czeladniczym.

Pasją , która rozwijała się już latach gimnazjalnych było aktorstwo. Po wyzwoleniu wstąpił do chóru kościelnego oraz Amatorskiego Zespołu Teatralnego, z którym związany był przez 25 lat. Zespół aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym powiatu, a Kazimierz Kowalski był jego głównym aktorem. Środki pozyskiwane ze spektakli przeznaczane były na cele społeczne, przede wszystkim na odbudowę zamku w Dobczycach. Po zakończeniu działalności teatru uchronił przed zniszczeniem liczącą prawie sto lat dekorację sceniczną.

Od 1953 r. przez 37 lat był kierownikiem kina „Raba” w Dobczycach, a później pracownikiem kina objazdowego w Myślenicach. Kino to obsługiwało powiat krakowski, nowotarski i bocheński. Oprócz wynikających z tego faktu obowiązków wkładał w tę pracę swój prywatny czas, zaangażowanie i serce.

Społeczną działalność w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym rozpoczął w 1957 r. Równocześnie należał do Komisji Opieki na Zabytkami działającej przy PTTK i opiekował się zabytkami gmin Dobczyce, Raciechowice, Gdów, Wiśniowa. Ostatnio pełnił funkcję przewodniczącego Komisji. Od początku istnienia Oddziału PTTK w Dobczycach był członkiem zarządu. Przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie skarbnika.

Głównym sukcesem Kazimierza Kowalskiego był współudział w odgruzowaniu i odbudowywaniu zamku w Dobczycach. Brał czynny udział w pracach wykopaliskowych i rekonstrukcyjnych na Wzgórzu Zamkowym. Dbał o poszukiwanie materialnych świadków przeszłości w postaci dokumentów, zdjęć, przedmiotów związanych z tradycją i obrzędowością regionu.

Był aktywnym przewodnikiem po muzeum. Jako, że był ostatnim z rodu Kowalskich, którzy wskrzesili zamek, był żywą legendą i historią. Prowadził wiele zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Był inspiratorem i skarbnicą wiedzy dla młodszych społeczników i działaczy. Aktywnie uczestniczył w wydarzeniach społecznych i kulturalnych miasta.

Kazimierz Kowalski był również członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Dobczyc, który patronuje odnowie pomników, kapliczek i zabytkowych nagrobków na cmentarzu Jeleniec w Dobczycach.

Mimo licznych obowiązków zawodowych i społecznych zawsze znajdował czas na uczestnictwo i prowadzenie pielgrzymek do miejsc kultu religijnego ( w Kalwarii był 110 razy, w Częstochowie 50 razy, w Licheniu 20 razy). Był aktywnym członkiem Klubu Seniora. Przewodniczył również pielgrzymkom do Mogiły i Łagiewnik.

Za swoją pracę otrzymał wiele odznak i wyróżnień, m.in.:

W Zmarłym utraciliśmy serdecznego Przyjaciela i Człowieka całym sercem oddanego Ziemi Dobczyckiej, a w szczególności Muzeum Regionalnemu PTTK.

Zarząd Oddziału PTTK w Dobczycach

Powiadomił nas Marcin Bajer

Dodaj komentarz[ DrEaKmOrE - strona główna | copyright / prawa autorskie | zastrzeżenia prawne | prywatność ]

webmaster@tigana.pl