Dobczyce. Mury zamku w wieczornym s³oñcu. Wiosna 1999

Zmarł emerytowany proboszcz parafii w Gruszowie, ks. kanonik Kazimierz Puchała

Dobczyce : Aktualności : Jedna wiadomość

21 listopada 2013
Urodził się dnia 3 lutego 1940 roku w Modlniczce. Ukończył Liceum im. Sobieskiego w Krakowie, a po maturze w 1958 roku wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego. W czasie studiów kilkakrotnie próbowano go zwerbować do współpracy z SB, jednakże kategorycznie odmówił, a o zaistniałych faktach powiadomił rektora Seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1964 roku z rąk księdza Kardynała Karola Wojtyły. Od tego momentu pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach: Spytkowice (koło Zatora), w Wadowicach, w Żywcu – Sporyszu, w Skawinie, Rabce i Raciechowicach. W 1979 roku objął rektorat kościoła w Będkowicach. W grudniu 1980 roku na prośbę Kardynała Macharskiego objął probostwo w Gruszowie. Odznaczył się wieloma inicjatywami społecznymi i gospodarczymi: wybudował cegielnię (co dało zatrudnienie kilkunastu osobom) oraz dwa zbiorniki wodne (wody pitnej dla szkoły i przeciw pożarowy), zakupił działkę pod boisko sportowe. Z wypalanej w cegielni gruszowskiej cegły wyrosły kościoły i kaplice między innymi na Krakowskim Dąbiu, w Zagórzanach, w Stojowicach, Czarnochowicach, w Polance. Wyremontował zabytkowy drewniany kościół w Gruszowie, oraz starą plebanię.

Był kapelanem ,,Solidarności Rolniczej". Stan wojenny zastał księdza Puchałę w Tarnowie, gdzie głosił rekolekcje adwentowe. Było kilka prób uprowadzenia księdza Puchały, jednakże na plebanii przebywało zazwyczaj pełno ludzi, co uniemożliwiło sprawcom osiągnięcie zamierzonego celu. Ksiądz ukrywał na plebanii działaczy podziemia Solidarnościowego, najdłużej mieszkał tutaj Józef Mroczek z Bocheńskiej Solidarności (poszukiwany listem gończym po 13 grudnia 1981 roku). Aktywnie wspomagał podziemie (w tym Krakowsko – Nowohucką „Solidarność Walczącą”) sprzętem (oddał z kancelarii dwie osobiste maszyny do pisania na cele drukarni konspiracyjnej), zaopatrywał w papier i inne środki techniczne. U księdza Puchały przechowywało się również ważne materiały i dokumenty. Na plebanii odbywały się tajne zebrania i spotkania miejscowej Solidarności Rolniczej, działaczy niepodległościowych, kombatantów AK.

Współpracował z takimi księżmi, jak ksiądz Chojnacki z Bieżanowa i ksiądz Sikora z Gdowa. Uczestniczył w wielu spotkaniach organizowanych przez księdza Adolfa Chojnackiego, między innymi Klubów Myśli dla Polski. Zawsze aktywny i nie bojący się ryzyka, wspierał walczących o niepodległość Polski. Ksiądz Puchała organizował zaopatrzenie w mięso, ziemniaki oraz inne produkty żywnościowe dla kuchni przytułków im. Brata Alberta w Krakowie i ośrodków osób niepełnosprawnych. Z Kurii Metropolitalnej w Krakowie otrzymywał transporty pomocy humanitarnej (żywność i odzież), której częścią dzielił się ze strukturami podziemia niepodległościowego. Pomoc otrzymywały rodziny osób represjonowanych, drukarze i współpracownicy konspiracyjnych drukarni, ukrywający się działacze. Były to bardzo duże ilości wszelakich produktów żywnościowych i ubrań, przekazywane regularnie przez kilka lat.

W 1991 roku ksiądz Kazimierz Puchała przystąpił do niepodległościowej organizacji „Ojcowizna”, założonej przez Romana Bartoszcze. Od wielu lat w pierwszą niedzielę lutego ks. Puchała odprawiał mszę w intencji zamordowanego przez SB Piotra Bartoszcze. W sierpniu 1997 roku brał udział na Wawelu w modlitwie ugrupowań prawicowych o zjednoczenie. Zawierzył tą intencję Świętej Jadwidze. W 1996 roku zapada na ciężką chorobę płucną, prawie rok kuruje się w Zakopanem. W roku 2006 przeszedł na emeryturę, zamieszkał w Gruszowie i pomagał w pracy duszpasterskiej. Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis Związku Solidarności Polskich Kombatantów, medalem Za Zasługi dla Małopolskiej Solidarności (2007), medalem Pro Memoria Prasy Podziemnej (2007).

Uroczystości pogrzebowe będą sprawowane w kościele parafialnym w Gruszowie. Importa: 21.11.2013 (czwartek) o godz. 14.00 Msza św. pogrzebowa: 22.11.2013 (piątek) o godz. 14.00, a następnie odprowadzenie ciała Zmarłego na cmentarz.

Powiadomił nas Marcin Bajer

Dodaj komentarz[ DrEaKmOrE - strona główna | copyright / prawa autorskie | zastrzeżenia prawne | prywatność ]

webmaster@tigana.pl