Dobczyce. Mury zamku w wieczornym s³oñcu. Wiosna 1999

Garncarska odkrzaczona

Dobczyce : Aktualności : Jedna wiadomość

30 września 2007
W pierwszej połowie września rowy przydrożne przy ulicy Garncarskiej na odcinku od skrzyżowania z Obwodową do Krzyża Milenijnego na Skrzynce zostały oczyszczone z ziemi i roślinności. Krzaki zarastające rowy i pobocza tej ulicy ograniczały widoczność, utrudniając ruch pieszych i pojazdów. Zarząd Dróg Powiatowych, który jest podmiotem odpowiedzialnym za tę drogę, był wielokrotnie informowany o sytuacji przez radnego Tomasza Susia i Urząd Miasta w Dobczycach, ale prace podjęto dopiero po tym, jak woda spływająca Garncarską podczas obfitych opadów deszczu 6 września zatopiła skrzyżowanie z Obwodową (obok cmentarza).

Jak widać, nawet z powodzi może być jakiś pożytek. Niestety okoliczne miejscowości miały mniej szczęścia.

Ulica Garncarska po oczyszczeniu rowów i poboczy:
ul. Garncarska - w stronę Skrzynki ul. Garncarska - w stronę Dobczyc

Powiadomił nas Marcin Bajer

Dodaj komentarz[ DrEaKmOrE - strona główna | copyright / prawa autorskie | zastrzeżenia prawne | prywatność ]

webmaster@tigana.pl