Dobczyce. Mury zamku w wieczornym s³oñcu. Wiosna 1999

Apel w obronie dobrego imienia ks. Isakowicza-Zaleskiego

Dobczyce : Aktualności : Jedna wiadomość

20 października 2006
Na witrynie Fundacji im. Brata Alberta został zamieszczony Apel w obronie dobrego imienia ks. Tedeusza Isakowicza-Zalewskiego, określonego przez Jego Eminencję Józefa kardynała Glempa "nad-UB-owcem". Poniżej przedrukowujemy tekst Apelu - z intencją jego jak najszerszego rozpropagowania.

Apel w obronie dobrego imienia ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

y niżej podpisani zwracamy się z apelem w obronie dobrego imienia ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Nie chcemy oceniać zaistniałego sporu, o którym od wielu miesięcy jest głośno w mediach, ale naszym moralnym obowiązkiem jest powiedzieć, że metody jakimi zwalczana jest osoba ks. Tadeusza budzą nasz zdecydowany sprzeciw. Szczególnie sprzeciwiamy się sformułowaniom jakie w tych dniach zostały podane do wiadomości wiernym Kościoła katolickiego. Publiczne bowiem nazwanie represjonowanego kapelana "Solidarności" i założyciela wielu dzieł charytatywnych "nad-UB-owcem" oraz "inkwizytorem, niemiłosiernym i bezwzględnym oskarżycielem" jest nie tylko wielką niesprawiedliwością, ale i naruszaniem jego godności osobistej i dobrego imienia. Co więcej, przez represyjny zakaz został on pozbawiony elementarnego prawa do obrony.

Ks. Tadeusz od początku swej ofiarnej służby kapłańskiej staje w obronie ludzi pokrzywdzonych, biednych, bezdomnych i niepełnosprawnych. Stawał również w obronie uwięzionych i prześladowanych, szczególnie w okresie stanu wojennego, gdy jego dzisiejsi oskarżyciele milczeli. Dlatego tym bardziej nie możemy pogodzić się z powyższymi metodami, które są sprzeczne z nauczaniem Jana Pawła II. Apelujemy do wszystkich ludzi Dobrej Woli o wsparcie naszego apelu.

Chętnych do złożenia podpisu prosimy o przesłanie danych tj. imię i nazwisko - zawód, miejscowość na adres e-mail: fundacja@albert.krakow.pl

Powiadomił nas Marcin Bajer

Dodaj komentarz[ DrEaKmOrE - strona główna | copyright / prawa autorskie | zastrzeżenia prawne | prywatność ]

webmaster@tigana.pl