Dobczyce. Mury zamku w wieczornym s³oñcu. Wiosna 1999

List otwarty Koła UPR do burmistrza

Dobczyce : Aktualności : Jedna wiadomość

21 kwietnia 2004

List otwarty Koła Unii Polityki Realnej w Dobczycach do Burmistrza Miasta i Gminy Dobczyce

Szanowny Panie Burmistrzu!

Podobnie jak większość mieszkańców gminy Dobczyce z niedowierzaniem przyjeliśmy decyzję Radnych, którzy 10 marca b.r. wyświadczyli Panu niedźwiedzią przysługę, przyznając maksymalny, 40 procentowy dodatek do pensji, której łączna wysokość przekroczy 8 tysięcy złotych.

Rozumiemy trudną sytuację finansową naszej gminy, której całkowite zadłużenie osiągnie w bieżacym roku wysokość ponad 10 milionów złotych. Jako podatnicy uważamy oszczędności w wydatkach za pożądane i słuszne. Unia Polityki Realnej zawsze głosiła program ograniczenia wydatków budżetowych i pozostawienia jak największej ilości pieniędzy w kieszeniach podatników.

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka ciąży na Panu Burmistrzu, jako osobie, która podjęła się zadania służby dla mieszkańców naszej gminy w tych niełatwych czasach. Wierzymy, że jako dobry gospodarz podziela Pan naszą troskę o dobrobyt mieszkańców gminy i rozważne wydawanie ich pieniędzy na wspólne cele. Zawsze sądziliśmy, że troskę o pieniądze mieszkańców, zabierane im w podatkach na rzecz budżetu, należy rozpocząć od zmniejszenia wydatków stanowiących koszty funkcjonowania gminy. Rozpoczęcie oszczędności od siebie dałoby mocny argument etyczny, byłoby przykładem dla innych i dobrym początkiem przywracania równowagi budżetowej.

Tymczasem Radni z Pańskiego Komitetu Wyborczego głosowali za przekazaniem z podatkowych danin 40-procentowego dodatku specjalnego do burmistrzowskiego wynagrodzenia. Wywołali tym oburzenie wielu mieszkańców płacących do budżetu gminy Dobczyce swoje podatki. Dla wielu z nich sama kwota dodatku 2248 zł jest często kwartalnym zarobkiem.

W związku z negatywnymi reakcjami na niedawną decyzję Radnych, zwracamy się do Pana Burmistrza z propozycją, by zechciał Pan skierować do Rady Miasta i Gminy prośbę o zmianę decyzji w tej sprawie. Wierzymy, że zostanie to bardzo dobrze przyjęte przez wszystkich mieszkańców gminy i będzie sygnałem, że Burmistrz współuczestniczy w ponoszeniu ciężarów wyciągania Dobczyc z zadłużenia i przywracania stabilności finansowej miejsko–gminnej kasie.

Pozostajemy z poważaniem,
Koło UPR w Dobczycach

Powiadomił nas Marcin Bajer

Komentarze

Ciąg dalszy sprawy

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2004 r. poddano pod głosowanie wniosek Burmistrza o anulowanie podwyższającej jego wynagrodzenie uchwały z 10 marca. Radni z Komitetu Wyborczego Marcina Pawlaka odrzucili ten wniosek. Burmistrz zadeklarował comiesięczne wpłacanie kwoty netto podwyżki, czyli ok. 600 zł, na cel charytatywny.

-- Marcin Bajer

"szczodrość"

"...kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili..." "szczodry z cudzej torby"

-- Robert Brzuska

Dodaj komentarz[ DrEaKmOrE - strona główna | copyright / prawa autorskie | zastrzeżenia prawne | prywatność ]

webmaster@tigana.pl