Dobczyce. Mury zamku w wieczornym s³oñcu. Wiosna 1999

Dodatek specjalny, samochód strażacki i tajemnicze zniknięcie burmistrza

Dobczyce : Aktualności : Jedna wiadomość

12 marca 2004
10 marca 2004 roku o godzinie 17:00 w sali strażnicy OSP obradowali radni gminy i miasta Dobczyce. Decyzją wszystkich obecnych 13 radnych stawki opłat za wodę i ścieki utrzymane zostały na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Gospodarstwa domowe zapłacą 2,30 zł za kubik wody i tyle samo za kubik ścieków. Stawka dla przedsiębiorstw wynosić będzie nadal 2,90 zł za wodę i 2,70 zł za ścieki. Przed głosowaniem burmistrz apelował o utrzymanie opłat na takim samym poziomie jak w roku 2003, mówiąc nie idźmy w kierunku obciążania kieszeni mieszkańców.

Kolejnym punktem w porządku obrad było głosowanie nad przyznaniem comiesięcznego dodatku specjalnego do pensji burmistrza. Komisja proponowała 2248 zł, czyli największą możliwą stawkę. Radny Jan Hartabus powiedział o burmistrzu: Dobry gospodarz, sprawny manager, należy mu się. Wniosek poparło 10 radnych, 2 wstrzymało się, 1 był przeciw. Radny Roman Knapik w poprzedzającej głosowanie dyskusji powiedział: Przy biedzie jak dotyka nasze społeczeństwo, samo postawienie takiego wniosku jest brakiem elementarnej przyzwoitości. Podczas tego punktu obrad sam zainteresowany nie był na sali obecny.

Następnie ustalono wysokość diet dla radnych. Otrzymają oni po 150 zł za udział w sesji i 100 zł za posiedzenie komisji. Przewodniczący komisyj otrzymają po 150 zł za udział w sesji i po 150 za udział w posiedzeniu komisji. Zastępca przewodniczącego Rady: 200 zł za sesję i 100 zł za komisję. Przewodniczący Rady będzie pobierał zryczałtowaną dietę w wysokości 700 zł miesięcznie. Za takimi dietami głosowało 7 radnych, 6 się wstrzymało. Wśród wstrzymujących się byli również ci, którzy poparli te stawki na posiedzeniu komisji.

Radni jednomyślnie poparli uchwałę o współfinansowaniu przez Gminę specjalistycznego samochodu strażackiego wyposażonego w drabinę z koszem. Pojazd taki umożliwi przeprowadzanie akcji ratunkowych w najwyższych budynkach. Będzie kosztował 900 tys. zł, z czego 500 tys. przekaże Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, kolejne 200 tys. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, a brakujące 200 tys. gminy powiatu myślenickiego - po złotówce od mieszkańca. Gmina Dobczyce wpłaci na ten cel 13 tys. zł.

Przyszła pora na kolejny, siódmy punkt porządku obrad: informację burmistrza na temat bieżących spraw gminy. Burmistrza nie było jednak na sali. Ogłoszono przerwę, zarządzono poszukiwania. Okazało się, że poszedł przywitać mieszkańców partnerskiego miasta Versmold (RFN), którzy odwiedzili Dobczyce przy okazji zimowego wypoczynku w Zakopanem. Obecni na sesji mieszkańcy skomentowali nieobecność burmistrza stwierdzeniem: przedkłada Niemców nad własnych wyborców i radnych. Radni przegłosowali skreślenie punktu 7 z porządku obrad.

Ostatnim etapem obrad były wolne wnioski. Na pytania radnych odpowiadał pan Stanisław Baran - jako radny powiatu i jako dyrektor Banku Spółdzielczego. Pani Elżbieta Kautsch ze Społecznego Komitetu Opieki Nad Zabytkami Dobczyc apelowała do radnych o wpisanie odnowy zabytków do zadań gminy i o uporządkowanie terenu wokół murów Starego Miasta. Wystąpił też burmistrz, który wytłumaczył swoją nieobecność i mówił o planach budowy w Dobczycach nowej siedziby Zakładu Energetycznego.

Sesję zakończono o 18:42

Powiadomił nas Łukasz Bajer

Komentarze

Spostrzeżenia wuja Henia

"brakujące 200 tys. gminy powiatu myślenickiego - po złotówce od mieszkańca" - no z krzesła spadłem z wrażenia! Jeszcze we wrześniu 2001 roku powiat myślenicki miał niecałe 114 tys mieszkańców, a tu w dwa i pół roku przybyło nas 86 tysięcy! Wiedziałem, że się szybko rozmnażamy, ale nie zdawałem sobie sprawy, że aż w takim tempie! Nasz powiat pozostawia daleko w tyle Etiopię, Ghanę, Mauretanię i Nigerię! Ci, co mówili, żeśmy 100 lat za murzynami, w błędzie byli i niech się teraz wstydzą. Jednak nawet największe możliwe wskaźniki przyrostu nie uzasadniają aż takiego skoku w zaludnieniu powiatu - więc jak to wyjaśnić? Ależ to banalnie proste - odpowiedź brzmi: migracje ludności. Tłumy ludzi z Polski całej, co tam z Polski, z Europy a nawet z Azji walą do nas gromadnie, by nad brzegami modrej Raby się osiedlić. Czemu? Bo tu pięknie jest! A od 1 maja będzie jeszcze piękniej! Jedno tylko mnie martwi - że nikt z tych 86 tysięcy nowych mieszkańców powiatu w naszej gminie nie osiadł. Jak było 13 tysięcy (i pół) tak jest nadal. Czemu? A czy chcielibyście mieszkać w gminie, gdzie skąpi ludzie mieszkają? Skąpców i sknerów mieć za sąsiadów? No właśnie. Nikt by nie chciał. Ale Dobczycanie uchodzą za wyjątkowych dusigroszów, jak nie przymierzając Szkoci, Poznaniacy i Krakusi. Dlatego radni nasi, w nietypowym dla nich przypływie inteligencji, postanowili udowodnić powiatowi całemu (i przy okazji światu), żeśmy są hojni - bo burmistrza uposażamy na maksa. Co nam pozostało? Szybciej się rozmanażać! Więcej ludności - więcej radnych! Dobranoc Państwu!

-- komes Goworek

Dodaj komentarz[ DrEaKmOrE - strona główna | copyright / prawa autorskie | zastrzeżenia prawne | prywatność ]

webmaster@tigana.pl