Spacer po Dobczycach

Dobczyce : Turystyka : Trasa zwiedzania
1. Most na Rabie. 
2. Stary młyn 
3. Figura św. Jana Nepomucena. 
4. Rynek. 
5. Kościół parafialny. 
6. Domy z XIX wieku. 
7. Figura św. Floriana. 
8. Ulica Kazimierza Wielkiego. 
9. Widok na zaporę. 
10. Góra Zamkowa - Stare Miasto.
11. Zamek. 
12. Skansen. 
13. Mury miejskie. 
14. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela. 
15. Dzwonnica. 
16. Kamienne schody. 
17. Cmentarze "Jeleniec" i  "Stróżnica". 
18. Zejście ulicą Kazimierza Wielkiego. 
19. Zapora dobczycka.

1.Most na Rabie.


Do 1896 r. Raba w okolicy obecnego mostu rozlewała się bardzo szeroko, a jej bagniste koryto sięgało w pobliże dzisiejszego rynku. Dopiero w owym roku dokonano regulacji rzeki pod miastem, koryto przesunięto na północ, a brzegi połączono pierwszym drewnianym mostem (wcześniej przejeżdżało się brodem). Obecny most zbudowano w latach 70-tych.
[od początku]

2. Stary młyn.

Idąc w kierunku miasta, po prawej stronie mijamy plac Zgody. Do 1845 r. na jego miejscu rozlewał się staw "Grojce", który zasypano w związku z przedłużeniem młynówki górnej. Nieco dalej, po lewej stronie znajduje się budynek  (obecnie sklep AGD) niegdysiejszego młyna Janiczka. Czynny był do roku 1961. Obecny kształt jest wynikiem częstego przebudowywania.
[od początku]

3. Figura św. Jana Nepomucena.

Obok "starego młyna", pod ścianą jednego z domów, widzimy figurę św. Jana Nepomucena. Rzeźba ta utrzymana w  stylu barokowym, wykonana została z  piaskowca w 1782 roku; odnawiona w 1993 roku. Św. Jan Nepomucen był wikariuszem generalnym arcybiskupa Jana z  Jenstejn, a  wciągnięty w  spory toczące się między tym prałatem a  królem czeskim Wacławem - zginął utopiony w  rzece Wełtawie, w  1393 roku. Święty ten czczony jest jako opiekun mostów i  orędownik w  czasie powodzi.
Figura ta stała niegdyś nad Rabą, przy młynie. Dziś Raba płynie nowym korytem, młyn jako taki nie istnieje, ale święty nadal "czuwa" w  pobliżu tego miejsca.
[od początku]
 

4. Rynek.

Wchodzimy na teren rynku dobczyckiego. Ma on kształt ulicówki rozszerzającej się ku południowi. Powstał po przeniesieniu miasta (w 1768 r.) ze wzgórza zamkowego w dolinę rzeki Raby.
[od początku]
 

5. Kościół parafialny p.w. M.B. Wspomożenia Wiernych.

Idąc dalej mijamy usytuowany po stronie prawej kościół parafialny p.w.Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Budowla ta wzniesiona została w centrum miasta, na miejscu istniejącej tam od 1816 roku kaplicy. Przed kaplicą postawiono w 1904 roku (na pamiątkę 50-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny Marii) figurę N.P.M. Niepokalanie Poczętej. Wykonał ją Kazimierz Grochal z  Krakowa. Rzeźba ta stoi obecnie przed wejściem do świątyni.
 
 
[od początku]
 

6. Domy z XIX wieku.

W rynku zachowało się kilka drewnianych domów z XIXw., z charakterystycznymi szczytami zwróconymi do ulicy (nr 12 - z ozdobnym szczytem, 23 - z murowanym parterem, 25 i 36 - klasycystyczny).
[od początku]
 

7. Figura św. Floriana.

Dochodzimy do końca rynku, gdzie na jego rozszerzonym, południowym krańcu ustawiono figurę przedstawiającą św. Floriana, pochodzącą z 1768 roku. Wykazuje cechy stylu ludowo-barokowego i  wykonana została z  piaskowca; odnawiona w 1854 i 1969 roku. Święty Florian czczony jest w  Polsce głównie jako patron strażaków i hutników. Jego figurę umieszczano bardzo często w  miastach, by chronił je od  pożaru.
[od początku]

8. Ulica Kazimierza Wielkiego.

Z rynku wychodzimy w górę, ku południowemu zachodowi, ulicą Kazimierza Wielkiego - w kierunku Starego Miasta. Po prawej stronie mijamy schody prowadzące do kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i dalej pozostałości murów obronnych z XIV w. Skręcamy w prawo wciąż wspinając się ku górze i przechodzimy dawną bramą wjazdową, nad którą górują ruiny baszty. Wchodzimy na teren Starego Miasta. Idąc dalej ku szczytowi mijamy po prawej stronie najstarszy dom w mieście, pamiętający czasy średniowiecza. Dochodzimy na szczyt wzgórza zamkowego skąd roztacza się widok na Jezioro Dobczyckie.
[od początku]

9. Widok na zaporę.

Zaporę wybudowano w latach 1972-87. Połączyła ona Górę Zamkową (od wschodu) z Górą Jałowcową (od zachodu). Jest to zapora ziemna, umocniona asfaltem i betonem, o długości 617 m, wysokości 31 m, szerokości w koronie 8,5 m. Powierzchnia lustra wody wynosi średnio 10,5 km2, głębokość do 29 m. Zbiornik ten stanowi źródło wody pitnej dla Krakowa i okolicznych miejscowości. Zakład Uzdatniania Wody znajduje się po przeciwnej stronie doliny Raby, na wzgórzu Węgielnica.

Więcej informacji o zaporze znajdziesz na stronie OTKZ - Zapora Dobczyce.

[od początku]

10. Góra Zamkowa - Stare Miasto.

Miejsce to było zasiedlone już w epoce brązu (ok.800-850 p.n.e) oraz w okresie halsztackim epoki żelaza (ok.650-400 p.n.e.). Była to wyżynna osada kultury łużyckiej grupy górnośląsko-małopolskiej, zapewne o charakterze obronnym (ślady wałów, paleniska, budowle naziemne, ceramika). Wzgórze było zamieszkałe również w następnych wiekach. Jak wykazały badania archeologiczne, miasto pierwotnie otoczone było drewnianą palisadą. Istniał tutaj gród, a potem zamek obronny. Pierwsze fortyfikacje kamienne powstały na początku XIV w. (być może, że nawet w XIII w.). Za panowania Kazimierza Wielkiego otoczono miasto murami (podobno w dowód wdzięczności za pomoc okazaną przy obaleniu wójta Alberta w Krakowie i zdobyciu tronu przez Władysława Łokietka) i rozbudowano zamek. Mury miały kształt nieregularnego pięciokąta, długość ok 700 m i grubość 1,5 m. Ok.1570 r. starostowie dobczyccy Bużeńscy otoczyli miasto i zamek wałami oraz przeprowadzili konserwację murów miejskich. Akt lustracyjny z 1660 r. podaje, iż miasto rozciągało się na obszarze 15 łanów i obejmowało 128 domów (w tym 32 szynkarskie wiechy). Miało w zasadzie układ szachownicy. W środku znajdował się plac - rynek. Podczas potopu szwedzkiego miasto i zamek zostały znacznie zniszczone. Odbudowywane w późniejszych latach, Stare Miasto straciło na ważności, ponieważ mieszkańcy przenieśli się gromadnie w poł. XVIII w. w dolinę rzeki Raby.
Obecnie zachowały się tylko szczątki murów miejskich w części północnej wzgórza (koło kościoła) i południowej (na stoku opadającym ku tafli wody) oraz  60-cio metrowy fragment murów widoczny od ulicy Kazimierza Wielkiego.
[od początku]

11. Zamek.

Trudno określić datę powstania zamku. Być może istniał on już w końcu XIII w., jako iż w roku 1311 podczas buntu wójta Alberta w Krakowie,  książę krakowski Władysław Łokietek schronił się wraz z całym dworem w Dobczycach. Właśnie "przy Dobczycach w obozie" wydał dyplom konfiskujący buntownikom dobra. Czy  tym obozem mógł być  zamek?, drewniany, drewniano-ziemny?, otoczony palisadą? - tego nie można potwierdzić. Pierwsza pewna wzmianka o zamku dobczyckim pochodzi dopiero z 1362 r., a zawarta jest w dokumencie wydanym "w zamku" Kazimierza Wielkiego.
Przez kolejne wieki w zamku dobczyckim gościli królowie (Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jadwiga i Kazimierz Jagiellończyk). Był on siedzibą starostów dobczyckich (Wierzynka, Moskorzowskich, Lanckorońskich, Lubomirskich i Jordanów).
Ruiny zamku oddzielone są od wzgórza staromiejskiego pozostałościami dawnej fosy, nad którą przerzucony jest most. (dawniej wznosiła się tutaj baszta obronna). Zamek posiada dwie płaszczyzny: górną i dolną. Przebudowany został w latach 1590-94 i później (do 1620 r.) w stylu renesansowym przez Lubomirskich. W zamku znajdowało się wówczas ok. 70 pomieszczeń. Była to warownia typu górskiego.
Zamek dobczycki uległ zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego i po najeździe Rakoczego. Został jednak odbudowany przez starostę Michała Jordana. W dużej części natomiast zniszczył go najazd szwedzki w 1702 r., a dzieła zniszczenia dopełnił dzierżawca Dobrzyński (2 poł. XVIII w.): kiedy odkryto w jednej ze sal zamurowany skarb, rozebrano mury zamkowe. Jako ruina zamek przetrwał do roku 1960, kiedy to zaczęto go odgruzowywać. Od tamtego czasu wciąż trwają prace remontowe i wykopaliskowe.

Dla zwiedzających zostało udostępniono kilka sal ze zgromadzonymi przedmiotami z terenu miasta Dobczyce.
Wchodząc prez zamkową bramę wchodzimy jednocześnie na teren tzw. dolnego zamku, skąd (z tarasu widokowego ) rozpościera się widok na zaporę i Jezioro Dobczyckie. Następnie udajemy się schodami na tzw. górny zamek (najstarsza część), mijając po lewej stronie znalezione w czasie prac wykopaliskowych fragmenty elementów architektonicznych (z XIII-XVIII w.)
Na środku górnego dziedzińca znajduje się otwór studzienny wykuty w skale , głęboki na 8 m - używany niegdyś jako chłodnia.
Skręcamy w prawo w kierunku sali hutniczej i płatnerskiej z piecem dymarkowym do wytopu żelaza z XIII w., odlewniczym, hartowniczym, a także piekarskim, garncarskim, do ogrzewania łazienki zamkowej oraz kaflowym do ogrzewania pomieszczeń. Tu znajduje się również broń z XII-XIX w.
Obok znajduje się sala została nazwana salą historyczną lub salą z kominkiem - przechowywane są w niej fotokopie przywilejów dla Dobczyc, wykopaliska archeologiczne z terenu zamku, fragmenty nakryć stołowych ze szkła i porcelany, armata z XIV-XV w., fragmenty kafli piecowych z XIV-XVII w., a w narożniku izby - renesansowy kominek z przełomu XVI i XVII w.
Następna sala to kaplica zamkowa. Aby do niej wejść przechodzimy przez przedsionek z zawieszonym nad wejściem herbem kamiennym Sebastiana Lubomirskiego "Szreniawa" i kamiennym herbem Jagiellonów. Przez nadproża gotyckich drzwi wchodzimy do XVI-wiecznej kaplicy zamkowej. Obecnie jest to kwadratowe pomieszczenie z  dużym, okratowanym oknem częściowo zaszklonym szkłem witrażowym; przedzielone pośrodku kamiennymi balustradami. W  tej części sali, która znajduje się bliżej okna, ustawiony została stół ołtarzowy, wykonana z  kamienia w  kształcie elipsy, wsparty na  podporze w  formie Drzewa Życia z oplecionym wokół wężem, trzymającym w  pysku jabłko. Po prawej stronie kaplicy, na  kamiennej półce, znajduje się rzeźba Chrystusa Frasobliwego z XVII w. (prawdopodobnie pochodząca z  przydrożnej kapliczki; później przeniesiono ją do  kościoła parafialnego, by następnie ulokować w  zamkowej kaplicy) i figura Matki Bożej. Warto zwrócić uwagę na zawieszony po lewej stronie kamienny Krucyfiks (zwany "uśmiechniętym" z racji mimiki twarzy) - pochodzący prawdopodobnie z  XVII wieku.
Na poziomie zamku górnego pozostały nam jeszcze do obejrzenia taras widokowy i trzy sale: przedsionek z odlewami krakowskich maszkaronów z Sukiennic, po stronie lewej - sala w dawnym lochu (z XIII w.) - ze skamielinami zwierząt prehistorycznych, po prawej - piwnica, w której urządzono ekspozycję Izby Pamięci Narodowej.
Schodzimy teraz na teren zamu dolnego by udać się do izby tortur - katowni (używanej od XIII do XVIII w.) ze świetnie zachowanymi narzędziami tortur.
Ostatnie spojrzenie na Jezioro Dobczyckie i udajemy się na dalszą wyprawę po Starym Mieście.

[od początku]

12. Skansen.

Na trasie wiodącej od zamku w kierunku kościoła, po lewej stronie, stworzono w latach 1968-72 skansen ludowego budownictwa z okolic Dobczyc i Myślenic. Zostały tutaj przeniesione następujące budynki: spichlerz zbożowy z 1863 r. (z Zagórzan), karczma "Na Zbóju" z 1830 r. (z Krzyszkowic) - postawiona na miejscu dawnej karczmy, czynnej od XVIII w. do 1900 r., a rozebranej w roku 1921, piętrowy kurnik z 1890 r. (z Brzezowej-Gaiku), wozownia z 1868 r. (rekonstrukcja). W tych budynkach znajdują się sale wystawowe z eksponatami muzealnymi: w spichlerzu - odtworzono dawną kuźnię, karczma - w dawnej sieni: eksponaty o charakterze etnograficznym ilustrujące regionalne obrzędy, stroje ludowe, sprzęty domowe, w pomieszczeniach: izbę "białą" - mieszkalno-sypialna i "czarną" - kuchnię, izbę cechów dobczyckich rzemieślników.
Za karczmą znajduje się studnia z żurawiem. Przy budynku kuźni, po prawej stronie bramy skansenu znajduje się kamienna figura, która stała niegdyś na  rozstaju dróg, obok dworu w  Gaiku (obecnie teren ten znajduje się pod wodą). Rzeźba ta zasługuje na uwagę, jako iż wykonana została z  bloku piaskowca, zwieńczonego krzyżem i nosi datę 1604.
Władysław Kowalski w  swojej pracy o  Dobczycach sugeruje, iż pierwotnie figura ta stanowiła posąg Światowida - co nie wydaje się zbyt prawdopodobne z  racji chociażby zwieńczenia w  formie krzyża.
Obok figury stoi drewniany ul z. połowy XIX w. oraz okrągła barć z XIX w. (z lasów porastających górę Kamiennik)
[od początku]

13. Mury miejskie wokół kościoła św.Jana Chrzciciela.

Kontynuując naszą wycieczkę udajemy się w kierunku kościoła. Po lewej stronie budowli widoczne są pozostałości murów miejskich.
[od początku]

14. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela.

Kościół, który widzimy, jest trzecią z kolei budowlą sakralną (a być może, że nawet i czwartą) stojącą na tym miejscu. Pierwszy kościół parafialny wystawiono prawdopodobnie już w początkach XIII wieku. W 2 poł. XV wieku Długosz zapisał istnienie kościoła parafialnego w Dobczycach, noszącego wezwanie św. Jana Chrzciciela. Przez kolejne wieki patronat nad świątynią sprawował król Polski. Około 1590 roku, na miejscu dawnego kościoła, wystawiono nowy - pw. śś. Jana Chrzciciela i Ewangelisty. Fundatorem owej kamiennej świątyni mieszczącej pięć ołtarzy, był starosta dobczycki Sebastian Lubomirski. Przetrwała ona do około 1790 roku, kiedy to kościół zamknięto z powodu złego stanu budowli. Nabożeństwa przeniesiono wówczas do ratusza miejskiego (pod koniec XVIII stulecia miasto przeniosło się w dolinę rzeki Raby), skąd następnie do wystawionej w centrum miasta, w 1816 roku - kaplicy. Zezwolenie na budowę nowego kościoła parafialnego otrzymano w 1820 roku. Upłynęło jednakże jeszcze osiem lat zanim się ona zaczęła. W 1828 roku obwieścił budowę nowego kościoła administrator parafii ks. Jan Kundt. Przedsiębiorcą budowy został ówczesny starosta Dobczyc Jan Turnau, a po jego śmierci dzieło kontynuował jego syn - Henryk (od 1830 roku). Starą świątynię rozebrano, a na jej miejscu postawiono nową wykorzystując do budowy kamienie uzyskane z rozbiórki pobliskich murów zamkowych. W 1834 roku, 21 grudnia, w IV niedzielę Adwentu, dziekan kapituły tarnowskiej ks.Jan Nepomucen Janikowski poświęcił kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela. Dwadzieścia lat później, t.j. 23 lipca 1854 roku, w VII niedzielę po Pięćdziesiątnicy, biskup tarnowski Alojzy Pukalski dokonał konsekracji.
Świątynię parafialną odnowiono w 1885 roku. Kolejną dużą renowację przeprowadzono w latach 1906-1907. W latach 1992-1996 odnowiono mury i wnętrze świątyni. Od 1996 roku trwają prace remontowo konserwatorskie wystroju świątyni.
 
   

Wychodząc na zewnątrz kościoła warto zwrócić uwagę na znajdującą się na zewnętrznej ścianie prezbiterium XVII-wieczną, barokową, drewnianą rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego. Tło dla Krucyfiksu stanowi obraz nieznanego artysty pochodzący z 2 poł. XIX w., ukazujący postacie pod krzyżem: Matkę Bożą, św. Jana i Marię Magdalenę. Całość ujęto w  formę kapliczki. Prawdopodobnie, niegdyś krzyż ten zawieszony był w absydzie świątyni, później jednakże przeniesiono go na zewnątrz budowli.

Kościół p.w.św.Jana Chrzciciela spełnia swoją sakralną funkcję jedynie w okresie letnim. Przez pozostałą część roku kościelnego wiernym służy kościół pw. M.B.Wspomożenia Wiernych znajdujący się w rynku.

[od początku]

15. Dzwonnica.

W pobliżu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela znajduje się kamienna dzwonnica zbudowana w 1855 roku z kamienia ciosowego. Początkowo miała dwie arkady lecz później, w  1874 roku, przebudowano ją dodając trzecią (by możliwe było zawieszenie trzech dzwonów) i tym samym nawiązano formą do  trójprzelotowego łuku triumfalnego.
Czasy II wojny światowej przetrwał tylko jeden dzwon - nie zabrany przez Niemców do  przelania z  racji swej starości - pochodzi on jeszcze z 1504 roku. Gotycki dzwon, odlany w czasach Kazimierza Jagiellończyka, poświęcony św. Janowi Chrzcicielowi, zawieszony został w  środkowej arkadzie. W jego sąsiedztwie znajdują się dwa dzwony wykonane w  zakładzie braci Felczyńskich w  Przemyślu w 1975 roku - na  zamówienie ks. Tadeusza Gozdawy - Giżyckiego. Dwa nowe dzwony poświęcone zostały Matce Bożej Częstochowskiej oraz św. Kazimierzowi.
[od początku]

16. Kamienne schody.

Schodzimy w kierunku miasta schodami widącymi do kościoła na wzgórzu zamkowym. Na szczycie schodów, znajdują się dwie kamienne rzeźby. Wyobrażają one: św. Jana Nepomucena - po prawej stronie oraz Najświętszą Pannę Marię Niepokalanie Poczętą - po stronie przeciwnej. Obie figury pochodzą z  1768 roku i  niegdyś wskazywały prawą stronę rzeki Raby przy wjeździe na most. Jednakże w  1907 roku, przeniesiono je na  szczyt schodów i  od tamtej pory "wprowadzają" na  dziedziniec kościelny.
Idziemy aleją lipową mijając po lewej stronie lipę "Marysieńkę" (z wmurowaną niszą zawierającą rzeźbę N.P.M.Niepokalanie Poczętej) - upamiętniającą zwycięstwo pod Wiedniem w 1683r.
Idąc dalej mijamy kolejną rzeźbę, a właściwie płaskorzeźbę (po prawej stronie), umieszczoną nieco powyżej wejścia na  cmentarz. Wykonana została z  kamienia i  wmurowano ją w  blok skalny. Przedstawia Chrystusa modlącego się w  Ogrojcu i  prawdopodobnie pochodzi z  1882 roku, stanowiąc dar miejskiej akuszerki - Julii Wiśniowskiej.
[od początku]

17. Cmentarze "Jeleniec" i  "Stróżnica".

Schodząc do rynku schodami mijamy po lewej stronie cmentarz komunalny zwany "Jeleniec". Drugi cmentarz - parafialny znajduje się na sąsiednim wzgórzu i nosi nazwę "Stróżnica". Na cmentarzach tych chowano zmarłych od początków XIX wieku. Pierwotnie urządzono cmentarz na tzw. Stróżnicy. Gdy cmentarz ten się już zapełnił, zrobiono drugi - na  wzgórzu w  pobliżu świątyni - zwany Jeleniec; tam chowano zmarłych w latach 1838-76. Od 1876 roku powrócono do  pochówku na  Stróżnicy (powiększonej w 1881 roku). Chowano tam zmarłych do 1 czerwca 1899 roku, by znów "powrócić" na  Jeleniec. Obecnie funkcjonują oba cmentarze.
Wstępując na cmentarz komunalny ("Jeleniec") warto zwrócić uwagę na przydrożny, kamienny krzyż barokowy z XVIII wieku - pomnik konfederatów barskich.
Natomiast na cmentarzu parafialnym ("Stróżnica") znajduje się wymurowana z kamienia - staraniem Andrzeja Stochowicza - w 1829 roku kaplica. Ponad wejściem do kaplicy ustawiono we wnęce kamienną rzeźbę Chrystusa Frasobliwego o cechach sztuki ludowej z 1 poł.XIX wieku. Obok kaplicy wystawiono interesujący w  swej formie sarkofagowy grobowiec rodzinny właścicieli Dobczyc - Ludwiki i Jakuba Turnau, zmarłych w  początkach lat sześćdziesiątych XIX stulecia. Pośród grobów dostrzec można, stojącą poniżej kaplicy, klasycystyczną kolumnę powstałą ok.1800 roku.
[od początku]

18. Zejście ulicą Kazimierza Wielkiego.

Przemierzamy ostatni odcinek schodów i wkraczamy znow na ulicę Kazimierza Wielkiego, która doprowadzi nas do rynku. Zakończyliśmy tym samym zwiedzanie najstarszej części miasta. Jeżeli pozostało nam jeszcze nieco sił i chęci, a pogoda dopisuje, możemy udać się na spacer na zaporę dobczycką.
[od początku]

19. Zapora dobczycka.

Zapora od strony wody dolnej
Na próg zapory najprościej udać się skręcając z rynku obok postoju taksówek w lewo, idąc prosto ulicą Wąską, przecinając plac zabaw i w cieniu drzew zdążając w stronę rzeki. Na końcu otworzy się nam pożądany widok - znajdziemy się u stóp zapory, poniżej poziomu wody.
Jeżeli kogoś kusi przyjrzenie się tafli wody jeziora z bliska, musi niestety wybrać inną drogę. Należy udać się w kierunku rzeki Raby, przejść przez most, skręcić w lewo i drogą asfaltową dojść do zapory. Teraz już tylko wystarczy wdapać się na szczyt schodów i podziwiać widoki.

Więcej informacji o zaporze znajdziesz na stronie OTKZ - Zapora Dobczyce.

[od początku]

Tekst: (C) Copyright 1997, 1998 Elżbieta Piwowarczyk.
Zdjęcia: (C) Copyright 1997, 1998 Marcin Bajer.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zezwolenia autorów zabronione.

 Dobczyce   [Miasto]  [Historia]  [Turystyka]  [Aktualności]  [Nitkoteka]