Beskid Wyspowy

Dobczyce : Turystyka : Okolica : Beskid Wyspowy

[kapliczka pod Lubogoszczą]

Nazwa Beskidu Wyspowego została wprowadzona przez geografów dla określenia niepowtarzalnej i niezwykle charakterystycznej na terenie Polski części Karpat fliszowych. W górotworze tym przeważają pojedyncze, sterczące kilkaset metrów ponad pogórski krajobraz wzniesienia o wklęsłych stokach i łagodnych wierzchowinach, często pokrytych polanami. Granice Beskidu Wyspowego tworzą: od północy Pogórze Karpackie pomiędzy dolinami Dunajca i Krzyworzeki, od zachodu Beskid Średni i częściowo Pasmo Podhalańskie (poprzez dolinę Raby), od południa Gorce (doliny Mszanki i Kamienicy), oraz od wschodu Beskid Sądecki i Kotlina Sądecka (dolina Dunajca). Na obszarze Beskidu Wyspowego występują dwa rodzaje skał fliszowych, odporne piaskowce magurskie budujące wzniesienia oraz podatne na procesy niszczące poziomy piaskowcowo - łupkowe, zalegające w obniżeniach.
[Śnieżnica]

Do najwyższych wzniesień należą: Mogielica (1170 m), Ćwilin (1072 m), Jasień (1062 m), Modyń (1029 m), Luboń Wielki (1022 m), Śnieżnica (1006 m). Układ grzbietów zatraca swój "wyspowy" charakter we wschodniej części Beskidu Wyspowego, zbliżonej do Kotliny Sądeckiej (Pasmo Łososińskie, grupa Modynia).

Klimat Beskidu Wyspowego odpowiada obszarom górskim i podgórskim gór średnich z silnymi wahaniami temperatury i znaczną ilością opadów. Szata roślinna jest bujna i obfita, chociaż rozwinięte sadownictwo i uprawa pół sięgają do wysokości ok. 900 m n.p.m. Przeważają lasy jodłowo - bukowe z domieszką świerka, jaworu i jesionu. Przez Beskid Wyspowy od wieków przebiegały ważne trakty handlowe.

Obecnie rozległa sieć dróg i układ komunikacyjny wraz z urozmaiconą siecią szlaków turystycznych umożliwiają dokładne poznanie Beskidu Wyspowego. Wyspowy charakter tej grupy górskiej wybitnie podnosi jej walory krajobrazowe - rozległe panoramy.

[tekst na podst. mapy Beskid Wyspowy PPWK Wa-wa, Wrocław 1982 pod red. K. Zalewskiej]

[Grodzisko]
 

Warto zobaczyć:


Copyright (C) 1997 Tekst: Łukasz Bajer. Zdjęcia: Marcin Bajer. Wszelkie prawa zastrzeżone.