VII Festiwal Szachowy im. J. Dominika

Dobczyce : Archiwum : Festiwal Szachowy 1999

VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY IM. J. DOMINIKA

ORGANIZATORZY
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, 
Urząd Gminy Gdów, 
Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS Dobczyce 
LZS "Elektron" przy internacie Zespołu Szkół w Dobczycach 
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Dobczycach 
Oddział PTTK Dobczyce 
Rada Wojewódzka Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie.

TERMIN 1 MIEJSCE
Festiwal odbędzie się w dniach 17-28 lipca 1999
roku w internacie "Pogórze" Zespołu Szkół w Dobczycach, 
ul. Szkolna 20b

SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej "A" dla zawodniczek i zawodników posiadających 
ranking ELO lub ranking PZ Szach minimum 2000 pkt. 
Turniej "B" dla zawodniczek i zawodników o rankingu 
od 1800 do 1999 pkt. 
Turniej "C" dla zawodniczek i
zawodników o rankingu od 1000 do 1799 pkt. 
Turniej "D" dla zawodniczek i zawodników urodzonych w 1984
r. i młodszych z dowolną kategorią szachową lub bez ka-
tegorii. Wszystkie turnieje będąrozgrywane systemem
szwajcarskim na dystansie 11 rund.

TEMPO GRY
Po 23 posunięcia na 1 godz. i po 1 godzinie do za-
kończenia partii.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo uczestnictwa w Festiwal mają zawodniczki
i zawodnicy, którzy dokonują pisemnego zgłoszenia
z podaniem kategorii, rankingu oraz nazwy reprezentowanego 
Klubu na adres: Ludwik Dziewoński, 32-411
Dziekanowice 32, tel. 02-2712928 - do dnia 10 lipca
1999 roku.

WPISOWE
Wpisowe w wysokości: 70 zł do turnieju "A" 50 zł
do turnieju "B" 45 zł do turnieju "C" 30 zł do turnieju
"D" należy wpłacić na konto Rady Miejsko-Gminnej
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Banku Spółdzielczym 
w Dobczycach nr konta 19301220-
86020000-824-270061 -2. Na podane konto należy ponadto 
wpłacić 396 zł od osoby za wyżywienie i noclegi.
Powyższe wpłaty będą przyjmowane również gotówką
w dniu 17.07. 1999 r. 

PROGRAM FESTIWALU
17 lipca 1999r. (sobota) - przyjazd uczestników 
i zakwaterowanie w internacie
g. 13:00 - odprawa techniczna turnieju "A"
g. 13:30 - odprawa technicznaturnieju"B"
g. 14:00 - odprawa techniczna turnieju "C"
g. 14:30 - odprawa techniczna turnieju "D"
g. 15:30 - otwarcie Festiwalu
g. 16:00 - 1 runda 
W dniach 18-27 lipca 1999r. rundy
rozgrywane będą w godzinach od 15:00, 
z wyjątkiem 23.07.1999r., który będzie dniem wolnym
od rozgrywek (całodniowa wycieczka w Pieniny)
28 lipca 1999r. o g. 9:00 ostatnia runda 
i o g. 14:00 - zakończenie Festiwalu, ogłoszenie wyników, 
wręczenie nagród.


NAGRODY
W turnieju "A" : za 1 miejsce - nagroda o wartości
minimum 1500 zł i puchar Burmistrza 
W turnieju "B".
za 1 miejsce nagroda o wartości minimum 650 zł.
W turnieju "C": za 1 miejsce - nagroda o wartości 
minimum 450 zł 
W turnieju "D". za 1 miejsce - nagroda
o wartości minimum 350 zł

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Spływ Dunajcem (koszt ok.30 zł), dla posiadaczy
paszportów przejście na Słowację, turniej tenisa 
stołowego, ognisko na zamku, symultana szachowa, turniej
błyskawiczny, konkurs rzutów za 3 punkty, wybory 
najsympatyczniejszej uczestniczki i najsympatyczniejszego 
uczestnika Festiwalu, turniej piłkarski "szóstek", 
turniej siatkówki "trójek", wycieczki autokarowe.

UWAGI
Uczestnicy Festiwalu ubezpieczają się we własnym
zakresie. W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZ Szach. 
W turniejach B, C i D zawodnicy grający białym kolorem 
zabezpieczają sprawny zegar szachowy i komplet szachów 
turniejowych. Dobowe koszty wyżywienia mogą ulec 
zwiększeniu w przypadku drastycznych podwyżek cen żywności. 
W miarę potrzeb istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania 
(prosimy o określenie takich potrzeb przy zgłaszaniu podając 
termin przybycia do Dobczyc). Organizatorzy zapewniają wyżywienie
od śniadania w dniu 17.VII.1999 r. do obiadu w dniu 28.VII.1999r.
Uczestnicy Festiwalu będą mogli nieodpłatnie korzystać z kompleksu 
boisk sportowych, stołu do tenisa stołowego, sali telewizyjnej.
W Dobczycach są dwa baseny kąpielowe, Muzeum PTTK na Wzgórzu Zamkowym. 
Dobczyce posiadają bardzo dobre warunki klimatyczne, rekreacyjne, 
bogatą historię.
0soby biwakujące pod własnym narniotem na terenie internatu 
zobowiązane są do wniesienia opłaty w wysokości 5 zł od osoby 
na dobę. Ostateczna interpretacja niniejszego informatora należy 
do organizatora, który zastrzega sobie również prawo do wniesienia
niezbędnych zmian. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w Festiwalu 
tylko pod opieką osoby dorosłej.

DOJAZD DO DOBCZYC
Z Krakowa autobusami PKS (z Dworca Głównego
PKS) oraz z ulicy Pawiej autobusami FB, busami linii
O'key i Tespol. Ponadto Dobczyce mają dobre połączenia 
komunikacyjne z Myślenicami i Wieliczką.


Dodaj komentarz | Dodaj nitkę