Konkurs fotograficzny

Dobczyce : Archiwum : Konkurs fotograficzny 1999

Regulamin Konkursu Fotograficznego

"Zabytkowe budownictwo drewniane naszego regionu"

 1. Konkurs jest organizowany przez Klub Przewodników im. Władysława Kowalskiego działający przy Oddziale PTTK w Dobczycach.
 2. Celem konkursu jest zainteresowanie walorami krajoznawczo - turystycznymi naszych okolic, zarówno przybywających gości jak i mieszkańców regionu i zachęcenie do lepszego poznania i większej troski o zabytki.
 3. W zakresie tematyki konkursu mieszczą się zdjęcia, uwzględniające zabytkowe budynki drewniane, znajdujące się na terenie gmin: Dobczyce, Gdów, Raciechowice, Wiśniowa.
 4. W konkursie mogą brać udział osoby nie związane zawodowo z fotografią, bez ograniczeń wiekowych, z wyłączeniem organizatorów.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie osobiście lub przesłanie pocztą do dnia 10 września 1999 roku zaklejonej koperty zawierającej:
  • nie więcej jak 3 zdjęcia o wymiarach 13x18 cm, wykonane w dowolnej technice, podpisane godłem,
  • krótki opis fotografowanych obiektów z podaniem lokalizacji,
  • zaklejoną kopertę zawierającą: godło, imię, nazwisko i dokładny adres autora.
  Koperty prosimy dostarczać na adres:
  Oddział PTTK w Dobczycach
  ul. Podgórska 1
  32-410 Dobczyce
  z dopiskiem "Konkurs Foto"
 6. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków powoduje wyeliminowanie z konkursu.
 7. Organizatorzy powołują jury konkursu w skład którego wejdą profesjonalni fotograficy, etnografowie oraz przewodnicy PTTK.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.09.1999 w siedzibie Oddziału PTTK Dobczyce.
 9. Przewidziano trzy atrakcyjne nagrody główne, oraz możliwość publikacji nagrodzonych zdjęć.
 10. Wręczenie nagród odbędzie się w dobczyckim Zamku i będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej.
 11. Zdjęcia wejdą w skład archiwum Klubu Przewodników PTTK, tworzonego z myślą o upowszechnianiu wartości krajoznawczych naszego regionu, oraz do celów dydaktycznych.


Dodaj komentarz | Dodaj nitkę